Masz niesamowite wyczucie, zawsze wiesz o co zapytać...

 

Tomek W., Szef sprzedaży w firmie produkcyjnej

Metoda Team coachingu pozwala na twórczą i efektywną pracę z zespołem nad zagadnieniami i problemami specyficznymi tylko dla tej grupy. Ze względu na wysoki poziom wiedzy i doświadczeń uczestników Team coaching sprawdza się lepiej niż klasyczne szkolenie ze współpracy, które byłoby jedynie przekazaniem wiedzy czy ćwiczeniem podstawowych umiejętności. Proponowana metoda pozwala na wypracowanie konkretnych rozwiązań, podziału odpowiedzialności i zaplanowanie dalszych działań dla grupy i jej poszczególnych.

 

Praca metodą Team coachingu przynosi najlepsze rezultaty, przy zastosowaniu jej jako cyklu kilku spotkań, między którymi członkowie grupy realizują własne zadania ustalone z grupą podczas spotkań. W niektórych przypadkach zalecane jest również aby równolegle prowadzić klasyczny cykl coachingu dla szefa zespołu. 

 

 

Korzyści dla Klienta:

 • Diagnoza źródeł postaw pracowników,

 • Uświadomienie menedżerom, że ich postawa i przekonania warunkują jakość współpracy w zespole,

 •  Określenie celów dotyczących współpracy zarówno dla całej grupy jak i poszczególnych pracowników,

 • Analiza dysfunkcji zespołu i ocena ich wpływu na skuteczność współpracy,

 • Opracowanie szczegółowych zasad współpracy oraz planu działania dla zespołu,

 • Sformułowanie zobowiązań osobistych pracowników co do siebie nawzajem jak również całego zespołu.

 

 

Przykładowe cele sesji Team coachingu:

 1. Zainicjowanie zmiany postawy uczestników w stosunku do innych osób w grupie,
 2. Zwiększenie identyfikowania się z celami firmy jako własnymi,
 3. Zniesienie podziału na „my i oni”,
 4. Wzbudzenie otwartości na współpracę opartą na wzajemnym konsultowaniu się,
 5. Wypracowanie gotowych zasad i standardów współpracy oraz podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne osoby.

 

 

Rolą Coacha w ramach Team Coachingu jest:

 • doprecyzowanie celów jakie grupa ma osiągnąć

 • zaplanowanie procesu pracy z grupą

 • facylitowanie procesu pracy grupy podczas warsztatu

 • domknięcie procesu grupowego w trakcie każdego spotkania

 • wypracowanie z grupą konkretnych rozwiązań i planu działania

 • wspieranie poszczególnych uczestników w pracy nad wspólnymi zobowiązaniami grupowymi

 • opracowanie raportu i zaleceń po zakończeniu procesu

Team Coaching

oto co powiedzieli nasi Klienci po udziale w sesjach coachingowych naszych coachów: 

Opinie naszych Klientów

Coaching jest procesem wspierania managera w rozwoju, z nastawieniem na kształtowanie skutecznych postaw i uruchamianie właściwego działania. Bazuje na dotychczasowej wiedzy i umiejętnościach managera ale daje mu możliwość nowego spojrzenia na swoją pracę i analizę przyczyn problemów lub podejmowania nieefektywnych działań. Przedmiotem coachingu są obszary zgłoszone przez managera i przedyskutowane z coachem, które mogą mieć największy wpływ na skuteczność jego codziennej pracy.

 

Proces coachingu składa się z kilku sesji, które trwają około 1,5 godziny każda. Pomiędzy sesjami uczestnik coachingu realizuje zadania uzgodnione z coachem.

Coaching

Czy Ty zawsze musisz zadawać takie trudne pytania, myślałam że ja już wszystko mam tak dobrze poukładane a Ty mi pokazujesz ile jeszcze muszę przemyśleć..

 

Małgosia M., Kierownik działu wsparcia w Banku

Mój szef też mi opowiadał, że kiedyś miał coacha i on mu bardzo otworzył oczy, teraz wiem jak to jest i cieszę się, że na Ciebie trafiłem.

 

Michał M., Kierownik zakładu produkcyjnego