Do pracy na warsztatach wykorzystujemy specjalnie stworzone przez twórców metody zestawy klocków. 

Wypowiedzi uczestników warsztatów, którzy doświadczyli pracy z klockami LEGO® 

"Nie spodziewałam się, że zwykłe klocki mogą tak pobudzić myślenie i doprowadzić nas do tak ciekawych

 

wniosków, to był na prawdę bardzo wartościowy czas." 

 

Monika, Kierownik zespołu rekrutacji

"Ależ się zmęczyłem, pracujemy kilka godzin, a czuję, że czacha mi dymi i milion myśli krąży mi po głowie.

 

Dawno tak efektywnie nie pracowaliśmy."

 

Marcin, Manager produktu

"Ostatnio nie rozmawialiśmy w ten sposób jako zespół... otworzyłaś nas do tego, żebyśmy dzielili się rzeczami, co do

 

których na co dzień nie mamy odwagi, żeby sobie powiedzieć... Klocki pomagają mówić." 

 

Ela, Szef zespołu

Wśród wszystkich technik proponowanych w różnych programach szkoleniowych, najmniej znaną w Polsce jest autorska metodologia  LEGO® Serious PLAY®.

 

Jestem jednym z kilkunastu trenerów w Polsce, którzy mają uprawnienia do stosowania tej techniki. Polega ona na pobudzaniu niestandardowego toku myślenia poprzez tworzenie metaforycznych modeli, dla pojęć, które wymagają kreatywnego przemyślenia. Użycie klocków LEGO® pozwala na korzystanie z innej półkuli mózgu i pobudza kreatywność nawet u osób bez zdolności manualnych. Metoda LSP jest wykorzystywana przez kadrę managerską i zarządy największych gigantów biznesowych na świecie.

 

Technika LEGO® Serious PLAY® najlepiej sprawdza się w pracy z niewielkimi grupami (do 12 osób), które na co dzień ze sobą pracują, lub są zespołem współpracującym. Ważne jest aby zespól miał wspólny cel i był nastawiony na aktywną pracę w trakcie warsztatu.

 

Podczas warsztatu uczestnicy przy pomocy klocków LEGO® budują modele abstrakcyjnych pojęć, pracując w kontekście metafory i nadając budowanym elementom konkretne znaczenie. Następnie w  7 krokach pracują z kolejnymi etapami zgłębiania zagadnienia, dochodząc do niestandardowych wniosków. Pod okiem Trenera uczestnicy zgłębiają tematykę jaka ich nurtuje i wymaga szerszej i głębszej analizy. Przy pomocy tej techniki pracy, uczestnicy mogą np. zaprojektować efektywny proces, opracować założenia do projektu, czy przygotować się do nowych zadań. Całodzienny proces pracy metodą LSP pozwala nawet na tak wieloaspektową pracę jak wypracowanie misji i wizji firmy lub zespołu czy opracowanie głównych wytycznych dla strategii krótko czy długookresowej.

 

 

Jak przebiega warsztat z użyciem metody LEGO® Serious Play® ❓

 

 

Jest kilka kroków, które przechodzimy wspólnie z grupą:

 

✔ Oswajamy klocki - uczymy się jak budować z dostępnych elementów

 

✔ Budujemy modele indywidulane - np. proszę uczestników - zbudujcie indywidualnie model "Najlepszego szefa"

 

✔ Później każdy opowiada o swoim modelu i w ten sposób poznajemy elementy metafory, którą ktoś stworzył

 

✔ Następnie grupa ma za zadanie zbudować wspólny model na środku stołu o którym na zakończenie pracy też wspólnie rozmawiają

 

✔ Ostatnim elementem pracy jest wypracowanie wspólnie pewnych wskazówek, wniosków np. Jakie cechy powinien mieć dobry szef w naszej organizacji...

 

 

 

Efektem warsztatu są wypracowane przez uczestników wnioski, które w dalszej części mogą przełożyć na plan działania.

 

 

Przykładowe tematy takich warsztatów to:

 

🤔 Jak wzmocnić współpracę w naszym zespole?

 

🎯 Jak wprowadzić na rynek nowy produkt?

 

💭Jak możemy wdrożyć lepszy system komunikacji?

 

🧠 Jaka strategia działania byłaby dla nas najlepsza?

 

🔬 Jakiej osoby szukamy na stanowiska kierownicze?

 

❤ Co zrobić aby nasz produkt lepiej realizował oczekiwania naszych klientów?

 

🙋‍♀️ Jak zaprojektować proces onboardingu?

 

 

Minimalny czas trwania warsztatu to 4 godziny, rekomendowany to całodzienna praca warsztatowa.

 

Finałem warsztatu jest wypracowanie przez uczestników wniosków, jakie zastosują w swojej pracy a dzięki wykorzystanej metodzie są one unikatowe i praktyczne do zastosowania właśnie w tym zespole, który je wypracował.

Używane w trakcie warsztatów klocki, zostały specjalnie dobrane w zestawy przez ekspertów LEGO® i dlatego pozwalają na wielowymiarowe kreowanie rzeczywistości oddającej wszystkie potrzebne aspekty biznesu.

 

 

Poniższe zdjęcia obrazują niektóre elementy pracy techniką LEGO® Serious PLAY®, 

na różnych jej etapach, pracy indywidualnej jak i efektu zespołowego.

LEGO® Serious Play®