• Obsługa Klienta

• Telemarketing

• Badanie potrzeb Klienta

• Budowanie oferty i prezentacja produktu

• Negocjacje i przekonywanie

• Pokonywanie obiekcji Klienta

• Domykanie sprzedaży

• Zarządzanie Bazą Klientów

• Zarządzanie sprzedażą 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie talentami w firmie

• Motywująca funkcja ocen okresowych

• Zarządzanie czasem i organizacja pracy zespołu
• Wzbudzanie kreatywności i innowacyjności w zespole
• Mentoring

Funkcje kierownicze, rola lidera
• Wyznaczanie zadań, motywowanie, egzekwowanie
• Coaching i rozwój podwładnych
• Motywowanie pracowników
• Komunikacja w zespole
• Prowadzenie zebrań i spotkań
• Rekrutacja i dobór personelu

Moją domeną są ludzie w organizacjach, to oni mnie interesują, zajmują, fascynują.

 

Wspieram Klientów w tym, aby ich zespoły i pojedynczy pracownicy - wiedzieli wszystko to co jest im potrzebne, żeby umieli tyle aby móc wykonywać swoje zadania z satysfakcją i wysoką efektywnością oraz żeby mieli tyle motywacji aby to wszystko "ogarnąć". 

 

Nie mam gotowych programów, gdyż przygotowuję je w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby Klientów. Celem jest osiągnięcie wskazanych przez sponsora oczekiwań.

 

 

Tematyka szkoleń jakie realizuję to między innymi:

Zakres szkoleń jakie realizuję

 

 

 

• Automotywacja i skuteczność osobista

• Asertywność

• Radzenie sobie ze stresem

• Zarządzanie własnym czasem i organizacja pracy

• Kreatywność i innowacyjność w pracy

• Współdziałanie i komunikacja w zespole